Sembolizmde yıldızlar nasıl kullanılmaktadır?

tarihinde Fourlast tarafından yüklendi

Ezoterik bir terim olan sembolizm, farklı olguları simgeleyen çeşitli sembollerin kullanılmasıdır. Sembolizm; Sanat başta olmak üzere politik kavramlar, dini kavramlar ve farklı medeniyetler ce  birçok farklı alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılmıştır. Bu yazımızda tarih boyunca kurulan medeniyetler, gruplar ve toplumun bir kısmı tarafından benimsenmiş olan Yıldızların anlamlarını inceleyeceğiz.

4 Köşeli Yıldız

Bazı rivayetlere göre kapsayıcı, sınırlayıcı olarak görülmüştür. Bazı ansiklopedilerde ise çini sanatı  ve kültürel olgularla eşleştirilmiştir. Doğruluğunu kanıtlayabilecek kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle 4 köşeli yıldız hakkında birçok komplo teorisi ve iddialar vardır.

5 Köşeli Yıldız – Pentagram

Tarihin en eski sembollerindendir. Babil ve Sümer geleneklerinde 5 köşeli yıldız sembolü oldukça fazla kullanılmıştır. Babilliler de kullanılan bu sembol “Ön, Arka, Sağ, Sol ve Üst” anlamını ifade etmektedir. Ayrıca 5 köşeli yıldız “Altın Oran” oranlarını taşımakta ve altın oranın karesi ve küpü esas alınarak kusursuz geometrik ölçülerle çizilmektedir.

6 Köşeli Yıldız – Heksagram

Bu yıldız Davud aleyhisselamın mührüdür. Osmanlı Devletinde yeniçeri ocağının otağında ve Barbaros Hayreddin Sancağında bu yıldıza rastlamaktayız. İsrail Devleti kurulduktan 5 ay sonra bayrak olarak kabul edilmiştir. İsrail bayrağında bulunan 2 mavi çizgi Fırat ve Nil nehrini temsil etmektedir gibi iddialarda söz konusudur. Hatta bu iddiaların arasında Kıbrıs Türk Devletinin bayrağında bulunan ay ve yıldızın, altında ve üstünde bulunan 2 çizgi ise “Fırat ve Nil nehri bizimdir” denilenerek subliminal bir göndermenin var olduğunu söyleyenler de vardır. Tabiki bu bilgilerin kaynakları 1. Tekil şahıslar, devletler ve doğruluğu kanıtlanmış tarihi belgeler değildir.

8 Köşeli Yıldız – Septagram

Selçuklu kültür ve geleneklerinin neredeyse her yerinde 8 köşeli yıldıza rastlamak mümkündür. 8 Köşeli yıldız yer ile gök arasındaki geçiş evresini temsil ediyor denilmektedir. Güneş ışınlarının dünyaya 8 dakikada ulaşması nedeniyle kozmik dengenin sayısı olarak da kabul edilmektedir.

Kaynaklara göre Cennetin 8 kapısının var olduğu söylenmektedir. Ebu Suud Hazretleri insanda 8 organ etkilidir. (kalp, dil, kulak, göz, burun, el ve ayak, edep yeri ve ağız) Bunlara sahip çıkanlar cennetin kapılarını hak eder demektedir. 

 

Osmanlı ve Azerbaycan Armaları, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın Tuğrası, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması 8 köşeli yıldızdan oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Arması 8 kısa, 8 uzun ışına sahip, güneş ve çevresinde 16 yıldızdan oluşmaktadır. Güneş sonsuzluğu ve özelliğiyle Türkiye Cumhuriyetini,  16 yıldız ise tarihteki 16 Büyük Türk Devletini simgelemektedir. Cumhurbaşkanlığının arması hakkında verilen bilgiye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ait kurumsal web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir